ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสมุทรปราการ

กำหนดการลงทะเบียน กิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2567


** กำหนดการลงทะเบียน กิจกรรมชุมนุม **

1. ลงทะเบียนกิจกรรมได้ที่  http://sp1.lookupsoft.me  

2. กำหนดลงทะเบียนกิจกรรม ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม 2567 เวลา 6.00 น. ถึง วันที่  14 พฤษภาคม 2567 เวลา 20.00 น
    (ระบบจะปิด ไม่สามารถลงทะเบียนได้หากเกินกำหนดเวลา)

3. การเข้าระบบที่เมนู : นักเรียนเข้าระบบ

          - รหัสนักเรียน   :  เลขประจำตัว 5 หลัก

          - รหัสผ่าน        :  เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 

4. ศึกษาเมนู ข้อมูลกิจกรรม เพื่อดูรายชื่อกิจกรรมทั้งหมด  ครูประจำกิจกรรม 

5. ขั้นตอนการเลือกกิจกรรม : ที่เมนู เลือกกิจกรรม โดยสามารถ เลือกได้  1 กิจกรรม เรียนวันศุกร์ คาบ 7 

6. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เลือกได้เฉพาะ กิจกรรมชุมนุมพระพุทธศาสนา 

** ศึกษาวิธีลงทะเบียนเลือกกิจกรรม ได้ที่เมนู "คู่มือใช้งาน" ค่ะ **